U petak čišćenje zaštićenih područja Imotske krajine

U petak, 6. 10. 2023. Javna ustanova “More i krš” i Turistička zajednica Imota organiziraju akciju čišćenja zaštićenih područja Imotske krajine na lokacijama Crvenog jezera, Modrog jezera, Prološkog blata, Lokvičićkih jezera i Izvora Vrljike. U akciji će sudjelovati HGSS i ekološke udruge i društva s područja Imotske krajine. Svi koji žele sudjelovati su dobro došli, a mjesto okupljanja je glavna vidilica na Modrom jezeru u 9 sati.

Josipa Rimac Vlajčić