Uspješni ljudi Imotske krajine- Znanstvenik i sveučilišni profesor Slavko Šimundić

 Lovreć je dao puno poznatih osoba u svim područjima ljudskog djelovanja, a među njima svakako je i prof. dr. sc. Slavko Šimundić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i vrlo poštovan u akademskoj zajednici RH. U mirovini je od 30. rujna 2016. godine. Iz njegove bogate  biografije tek nekoliko naznaka.

  Rodio se u Lovreću 1946. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu organizacijskih nauka Univerziteta u Beogradu 1979. godine. Nakon diplomiranja bio je zaposlen u Računskom centru Beobanke do 1985. g. Od 1985. do 1999. godine radio je u Znanstvenom institutu Brodosplita u Splitu, a od 1996.-1999. radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova u Policijskoj akademiji i Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Od 1999. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu u Splitu. Tu ostaje do umirovljenja 2016. godine. Kao honorarni profesor ostao je još do 2018. g. Od tada predaje na privatnim studijama Veleučilišta Zaprešić – Dislocirani studij u Biogradu te Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menagment Split.

    Magistrirao je 1985. godine a doktorirao je 1990. godine.

Od 1985. do 1996. godine radio je u Znanstvenom institutu Brodosplita u Splitu, na poslovima vođenja projekata kao i obnašanja funkcije pomoćnika direktora Instituta.

      Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku bio je voditelj nastave iz sljedećih kolegija:

a / Računalni kriminalitet,

b / Pravna regulativa u elektrotehnici i računarstvu.

             Za docenta je izabran 1991., izvanrednog profesora 1997., redovitog profesora 2002., a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2007. godine. Na dodiplomskom  studiju Pravnog fakulteta u Splitu držao je nastavu iz kolegija “Pravna informatika, statistika i metodologija društvenih istraživanja“, „Baze podataka u pravu“. Na poslijediplomskom studiju Pravnog fakulteta u Splitu držao je nastavu iz kolegija  „Metodologija društvenog istraživanja i prava“. Obavljao je funkciju dekana Pravnog fakulteta u Splitu od 2002.-2004. godine.

  Na Pravnom fakultetu u Splitu bio je pročelnik Katedre za informacijske znanosti i statistiku i predstojnik Zavoda za ekonomsko-financijske i informacijske znanosti i statistiku. Na Policijskoj akademiji – Visokoj policijskoj školi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske bio je honorarni nastavnik kolegija iz informatike i statistike a na poslijediplomskom studiju iste znanstvene institucije voditelj je nastave iz kolegija „Računalni kriminalitet“, “Statistika“ i „Funkcijska informatika“. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je voditelj nastave iz kolegija „Građa računala i operacijski sustavi“ i „Baze podataka“. Na Odjelu za informacijske znanosti i knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru bio je voditelj nastave iz kolegija „Vjerojatnost i statistika“, „Oblikovanje baza podataka“ i „Teorija informacija“. Na Pomorskom fakultetu u Splitu bio je voditelj nastave iz kolegija „Organizacijska znanost“. Voditelj je i koordinator značajnih projekata iz područja informacijskih i organizacijskih znanosti u gospodarstvu a neprekidno je od 1991. do 2008. voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod nazivom „Modeliranje organizacije pripreme proizvodnje u pomorskoj brodogradnji“. Od 2008. god.    voditelj je projekta „Razvoj i implementacija informatizacije regionalne i lokalne samouprave“ iste znanstvene institucije. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih  znanstvenih i stručnih društava te član Odbora za informacijske tehnologije i organizacijske znanosti Ministarstva znanosti i športa. Uz 270 znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijskih, organizacijskih kriminalističkih znanosti, autor je 15 knjiga i monografija;

 • Policija i informatika, Zagreb 1998.
 • Uvod u informatiku, Split 2000.
 • Funkcijska informatika u društvenim sustavima, Split 2000.
 • Osnove metodologije i izrada znanstvenog i stručnog rada, Split 2002.
 • Informatika – uvod u laboratorijske vježbe, Split 2003.
 • Zbirka zadataka iz statistike, Split 2003.
 • Organizacija znanosti, Split 2003.
 • Podaci i baze podataka, Split 2005.
 • Pravna informatika, Split 2007.
 • Informatika – uvod u laboratorijske vježbe – 3. dopunjeno izdanje, Split 2008.
 • Računalni kriminalitet, Split 2009.
 • Upravna informatika, Split 2010.
 • Komunikacije i komunikacijske vještine, Split 2011.
 • Statistika za pravni i upravni studij, Split 2012.
 • Pravna regulativa u elektrotehnici i računarstvu, Osijek 2014.

   U nastavnom radu imao je vidljive rezultate i kao mentor uspješno je izveo više magisterija i doktorskih disertacija iz područja informatike i komunikacijskih znanosti.

   Umirovljeničke dana provodi u Splitu i rodnom Lovreću. Uzoran je vjernik. Uz kuću ima lijep vrt gdje provodi slobodno umirovljeničko vrijeme proizvodeći dovoljno zdravog povrća za sebe i suprugu. Želimo mu još dugo rada na opće dobro.