Vaši stihovi: Divna moja mati…

 Divna moja mati…

(Za Anu, majku Petra Merčepa)

Stavio sam bili lancun

Na tvoj zadnji krevet,

Na kamenoj ploči.

Suza pune

Oči,

Majko…

Mirisale su ćaćine kosti.

On je umro davno,

A siguran sam 

Na vratima raja

On te dočekao…

Ostavili ste mi testament

Ljubavi što ne plaši se križa. 

I čini mi se majko,

Da mi nikad nisi bila

Bliža.

Ostavili ste mi krunicu

Što me Bogom hrani.

I sa svakim zrncem

Ko pupčanom vrpcom,

S Divicom smo povezani.

Molitva me tvoja

I sad tješi, svuda prati.

Tvoj mili pogled,

Snagu će mi opet

Dati…

Mati,

Moja divna 

Mati,

U kamenu ti ćeš

Spati…

Ja ću slušat

U kamenu tvoje bilo.

Dalmacija cila

Bit će tvoje

Tilo.

More će se prelit

Preko tvojih grudi.

I obujmit mene cila,

O sritan sam

Što si moja majka bila!

Majka, to je sveta rič.

Ko Sveti Jure

Na vrh Biokova

Što se sa zmajom bori,

I ne da mu, ne da mu 

Gori…

Gori je nebo plavo

I ti kraljice moja,

Moja draga mati,

U grobu ovom

Samo će tilo počivati…

A duša…

Duša će tvoja

Visoko, visoko stati…

Ko zora jutarnja

Mene će sunce tobom

Obasjati…

Dok budem živ

Voljena moja

Voljena

Divna moja

Mati…

Vesna Matić, dr. med.

02. 1. 2024.