Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Vinku Paviću plaketa “Mihovil Pavlek Miškina”

U Zagrebu je u subotu 24. 6. u prostorijama Hrvatskog sabora kulture održan 42. susret hrvatskih zavičajnih književnika na kojemu je sudjelovalo 108 autora sa 418 radova. Plakete “Mihovil Pavlek Miškina” dobili su Katarina Pahljina za pjesme na književnom standardu, Vinko Pavić za dijalektalno pjesništvo te Gregor Kraljić za mlade pjesnike.

Ričički Zagrepčanin Vinko Pavić poslao je 5 pjesama, a pobjednička je Bila mlada.

BILA MLADA

Bila mlada, bila Mlada,

Sada ljuta ukraj puta,

Sidne, stane, broji dane

– Stare rane.

Šćapon maše krati dane,

Tira vrane.

Iz traverse muku trese

Šećer kocki, cukarina

(Ima strina…).

Jednoč bili puni džepi

Slasti čiste, iz Varuša

Ili Ciste.

Juri vrime, daj nek stane,

Teška smrti čekaj malo;

– Nemoj name.

———————————————————

Manje poznate riječi:

Mlada  – mladenka

Traversa  – pregača, kecelja

Cukarini  – bomboni napravljeni od rastopljenog šećera

Varuš  – grad (za Imotu)