Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Treća zbirka “Kamen na dnu” Mate Šimundića

Mate Šimundić, predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, nezavisni vijećnik koji je do kolovoza prošle godine bio i članom Domovinskog pokreta, bavi se i književnim radom. Lovrećkih korijena, rođen je 1973. u Splitu. Diplomirao je kroatistiku, komparativnu književnost i teologiju u Zagrebu. Živi u Kaštel Lukšiću sa suprugom i petero djece. Bio je profesorom u Prvoj (klasičnoj) splitskoj gimnaziji.

1990. objavio je prvu zbirku stihova Kalež zlatnoga neba, 2003. Začin, i prije mjesec dana treću zbirku Kamen na dnu u nakladi Gradske knjižnice Kaštela.

U knjizi je tiskano šezdesetak misaonih pjesama duhovnog nadahnuća, u dvostisima, u slobodnom stihu, često s citatima biblijskih izvora. Postavljajući prava pitanja na vječne, transcendentalne upitnosti, pjesnik promišlja smisao ljudskog života, iznimno je samokritičan i sebe smatra “malovjernim”, grešnikom u dolini suza. Većina pjesama je bez naslova, a u nekim najkraćim je lapidarno i gotovo do paradoksa sažeo Božju mudrost i čovjekovu sudbinu.

* * *

premda pijan

žeđam

iako sit

gladujem

i odjeven

hodam gol

i kad ležim

umaram se

premda imam

nemam

iako jesam

ja nisam

žedan sam

žedan

* * *

ajmo negdje

jer smo nigdje

kad smo svugdje

ajmo nešto

jer smo ništa

kad smo svašta

Mate Šimundić