Županija financira programe udruga

Splitsko-dalmatinska županija i ove je godina objavila niz programa za unaprjeđenje socijalne i zdravstvene skrbi te programa za humanitarno te kulturno i športsko djelovanje udruga na području naše županije.

Do 5.ožujka na natječaj od Splitsko-dalmatinske županije moći će se javiti i udruge proizašle iz Domovinskog rata gdje je predviđeno sufinanciranje njihovih projekata kao i udruga koje se bave zdravstvenom, socijalnom i humanitarnom skrbi!

Do 15.ožujka udruge koje provode kulturno umjetnički program te športske udruge moći će se javiti na navedeni natječaj koji će na poseban način financirati muzejsku i izdavačku djelatnost te podršku kulturnim programima i aktivnostima!