Svi ovogodišnji županijski laureati u HNK-u Split

Županijska nagrada don Ivanu Bodrožiću

Uoči blagdana sv. Jeronima, zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, 28. rujna u splitskom HNK-u održana je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj je uručeno ukupno 13 županijskih skupnih i osobnih nagrada za 2023. godinu. Osobne nagrade dobili su Ivan Tokić, Mira Talaja, Ivan Bodrožić, Tomislav Nikolić i Zoran Gabelica (dvojicu potonjih smo već predstavili na našem portalu). Evo obrazloženja nagrade još jednom imotskom sinu – prof. dr. sc. don Ivanu Bodrožiću:

Ivan Bodrožić je rođen 1968. u Svibu. Osnovno školovanje je završio u Svibu i Splitu
(1975.-1983). Klasičnu gimnaziju je završio u Splitu (1983.-1987.), a teološki fakultet u
Splitu i Rimu (1987.-1994.). Na Papinskom institutu Augustinianum u Rimu je magistrirao
1998.) i doktorirao teologiju obranivši doktorsku tezu pod nazivom Numerologia in
sanťAgostino / Numerologija u misli svetog Augustina
(2000.). Po završenom doktorskom
studiju započinje raditi na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Od 2010. postaje
redoviti zaposlenik KBF-a Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri povijesti kršćanske literature i
kršćanskog nauka, gdje obnaša i službu pročelnika Katedre. Od ak. god. 2019/2020.
zaposlenik je KBF-a Sveučilišta u Splitu, te voditelj znanstvenog centra Hieronymianum i
pročelnik Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka. Od 2019. – 2022.
voditelj je poslijediplomskog studija Povijest teologije i kršćanskih institucija na KBF-u. Od
ak. god. 2022/2023. na KBF-u obnaša funkciju prodekana za znanost.
Prof. Bodrožić inicijator je osnivanja i voditelj fakultetskog istraživačkog centra
Hieronymianum za proučavanje života i djela sv. Jeronima koji je osnovan na KBF-u s ciljem
proučavanja važnosti sv. Jeronima za hrvatsku povijest i kulturu te istraživanja jeronimovske
kulturne i duhovne baštine hrvatskom narodu. Centar je kao takav jedinstven, jer do danas sv.
Jeronimu u čast nije podignut niti jedan znanstveno-kulturni centar u svijetu. Pod
pokroviteljstvom Fritz Thyssen Foundation, 2019. prof. Bodrožić organizira međunarodni
znanstveni skup The Master and His Female Disciples Women, Gender and Authority in
Jerome: New Perspectives
(Zagreb, 24.-25. listopada). Već sljedeće godine u suorganizaciji s
Književnim krugom Split i Zavodom za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu organizira i
međunarodni znanstveni skup Sanctus Hieronymus Dalmatiae vir illustris (Split, 24.-25. rujna
2020.). Oba skupa okupila su ugledne međunarodne i domaće znanstvenike koji se bave
životom i djelom sv. Jeronima, a jedan od ciljeva ovih događanja je i obilježavanje važne
obljetnice, 1600 godina od smrti sv. Jeronima (po nekima jednog od najznamenitijih
Dalmatinaca).
Glavni je urednik znanstvenog časopisa „Crkva u svijetu”. Glavni je urednik i niza prijevoda
„Crkveni oci” pri izdavačkoj kući Verbum iz Splita gdje je do sada objavljeno 15 volumena
otačkih djela. Objavio je 6 autorskih knjiga, preko 60 znanstvenih radova u domaćim i
međunarodnim časopisima i zbornicima. Bio je organizator i predsjednik odbora niza
međunarodnih znanstvenih konferencija i to: Teologija i medicina pred izazovima promjene
spola (Split, 2023.); Priziv savjesti zdravstvenih djelatnika: pravo i obveza (Split, 2022.);
SANCTUS HIERONYMUS DALMATIAE VIR ILLUSTRIS (Split, 2020.); Time, space and
Spirituality. • Benedictine Monasticism and Its Legacy (Zadar, 2020.); The Master and His
Female Disciples. Women, Gender and Authority in Jerome: New Perspectives (Zagreb,
2019.). Kao pozvani predavač sudjelovao je s izlaganjem na nizu domaćih i međunarodnih
konferencija u Italiji, Turskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u i dr. Kao znanstveni
suradnik ili glavni istraživač sudjelovao je u realizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih
projekata, kao npr. The encounter-conflict relation between Christianity and Islam in
Dalmatia from the 16th to the 18th century. Relevance for the present and future, 2023.
(donator: Oxford University); San Girolamo e la Cultura Croata, 2020. (MVEP); The Master
and His Female Disciples. Women, Gender and Authority in Jerome: New Perspectives, (Fritz Thyssen Foundation). Član je Međunarodnog udruženja za patrističke studije i predsjednik hrvatske sekcije, član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, član Konferencije profesora dogmatske, fundamentalne, otačke i ekumenske teologije (u dva mandata i predsjednik), član Književnog kruga u Splitu i drugih stručnih udruženja. Dvije godine za redom (2020. i 2021. ) dobitnik je CEEPUS stipendije za međunarodnu nastavnu mobilnost na KBF Sarajevo. Godine 2022. dodijeljena mu je nagrada KBF-a za izvrsnost u znanstvenom radu.